Zásady ochrany osobných údajov

Spracovateľom osobných údajov (ďalej iba “prevádzkovateľ”) je spoločnosť BRAVE s.r.o. so sídlom Dúbravčická 1, 841 02 Bratislava, IČO 53095693, DIČ 2121279589, tel. 0950 401 084, e-mail: info@eko-bio-natura.sk. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy na stránkach a podstránkach eko-bio-natura.sk sú spracovávané prevádzkovateľom v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorú prevádzkovateľ-predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky na inzerciu na stránke www.eko-bio-natura.sk a jej podstránkach.

Prevádzkovateľ z technických dôvodov spracúva zaznamenávané IP adresy, ktoré boli návštevníkom stránky pridelené poskytovateľom internetu (z akej stránky bola uskutočnená návštevnosť našej stránky, aký čas bol strávený na našej stránke, ktoré podstránky boli prezreté atď.). Nakoľko všetky tieto informácie sú považované za osobný údaj, zaobchádzame s nimi so zvýšenou opatrnosťou. 

Na stránke eko-bio-natura.sk odkazujeme na produkty a služby tretích strán a preto nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. 

1.1 Zaznamenávanie osobných údajov a marketing

Osobné údaje osôb, ktoré nie sú zákazníkmi prevádzkovateľa (napr. návštevníci webstránky alebo profilov prevádzkovateľa na sociálnych sieťach) alebo dobrovoľne registrovanými členmi na stránkach a podstránkach eko-bio-natura.sk, spracúva prevádzkovateľ na účely marketingu výlučne na základe súhlasu.

Prihlásením do newslettra (prípadne do vernostného programu a pod.) návštevník webstránky vyjadruje súhlas spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Takto získané osobné údaje sú v informačnom systéme prevádzkovateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie marketingových informácií.

Ak návštevník webu zanechá na stránke komentár alebo zašle svoj dopyt cez kontaktný formulár na stránke eko-bio-natura.sk, prevádzkovateľ zbiera údaje, ktoré používateľ vyplní v kontaktnom formulári alebo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľa, ako aj user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení komentára bude profilová fotografia vložená výlučne používateľom stránky eko-bio-natura.sk cez službu Gravatar verejne zobrazená spolu s obsahom komentára.

Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu prevádzkovateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe newslettra.

1.2 Zásady používania súborov cookies

Zásady používania súborov cookies vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú, a ako ovládať preferencie súborov cookie. 

a) Zásady používania súborov cookies EKO-BIO-NATURA pre doménu www.eko-bio-natura.sk nájdete na tomto linku.
b) Zásady používania súborov cookies EKO-BIO-NATURA E-shop pre doménu www.eko-bio-natura.sk/shop nájdete na tomto linku.
c) Zásady používania súborov cookies EKO-BIO-NATURA Inzercia pre doménu www.eko-bio-natura.sk/inzercia nájdete na tomto linku.
d) Zásady používania súborov cookies EKO-BIO-NATURA Katalóg pre doménu www.eko-bio-natura.sk/katalog nájdete na tomto linku.

Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a uchovávame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v ostatných kapitolách našich Zásadách ochrany osobných údajov.

1.3 Uchovávanie informácií

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať).

Pre používateľov, ktorí sa dobrovoľne zaregistrujú na webových stránkach a podstránkach eko-bio-natura.sk, ukladá prevádzkovateľ osobné údaje, ktoré používatelia vyplnia do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského mena). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Ak sa používateľ na stránkach alebo podstránkach eko-bio-natura.sk dobrovoľne registroval a má vlastný účet, alebo pridal komentár, prípadne uskutočnil nákup, môže požiadať o export osobných údajov, ktoré o používateľovi prevádzkovateľ ukladá, vrátané údajov, ktoré ste nám poskytli.

Každý používateľ má právo požiadať o vymazanie osobných údajov na stránkach a podstránkach eko-bio-natura.sk. Výnimkou sú údaje, ktoré o používateľoch/zákazníkoch musíme uchovávať z administratívnych, daňových, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

O export osobných údajov, alebo o ich vymazanie, je možné požiadať e-mailom na info@eko-bio-natura.sk.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia kúpnej zmluvy poskytnuté tretím stranám, napríklad spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady, spoločnosti poskytujúcej platobné alebo fakturačné služby. 

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú na iné účely ako sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

1.4 Obsah tretích strán

Obsah publikovaný na webovej stránke eko-bio-natura.sk a jej podstránkach, môže obsahovať vložený obsah (napr. produkty, videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Na našich stránkach odkazujeme na produkty a služby tretích strán. Nakoľko prevádzkovatelia týchto webových stránok, na ktoré odkazujeme, môžu mať vlastné podmienky ochrany osobných údajov, sú nezávislé od našich Zásad ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Aj napriek tomu je našim prvoradým cieľom udržať vysokú úroveň bezpečnosti a spokojnosť návštevníkov našej stránky. Ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie tretích strán, na ktoré odkazujeme, kontaktuje nás na info@eko-bio-natura.sk a naša technická podpora sa bude snažiť podnet okamžite vyriešiť v spolupráci s treťou stranou, prípadne s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2022.