Kontakt

E-MAIL:
info@eko-bio-natura.sk
manažment & IT podpora
všeobecné otázky, podnety na zlepšenie

brano@eko-bio-natura.sk
Branislav Martinský
spolupráca, reklama, propagácia

TELEFÓNNE ČÍSLO:

+421 950 401 084

BRAVE s.r.o.
Dúbravčická 3600/1
841 02 Bratislava
IČO: 53095693
DIČ: 2121279589
Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
E-mail: ba@soi.sk

Kontaktný formulár